تماس با ما:

09123678082

جزئیات وبلاگ

معنی ملک مشاع و ملک مفروز چیست؟

تقسیم بندی املاک

یکی از تقسیم بندی‌های ملکی، ملک مشاع و مفروز است که در این مطلب به معرفی آن‌ها می‌پردازیم، اطلاع از تفاوت این دو ملک برای افراد ضروری است تا در خرید املاک دچار مشکل و ضرر و زیان نشوند.

ملک مشاع چیست؟

ملک مشاع ملکی است که چند نفر در داشتن این ملک با یکدیگر شریک هستند به این وضعیت اشاعه گفته می‌شود، نمی‌توان در این ملک سهم هر فرد را به صورت مشخص معین کرد، یعنی در سند ملک مشاع میزان و سهم مالکان مشخص نشده و فقط به مالکیت افراد اشاره شده است.

اما هر یک از مالکان ملک مشاع می‌توانند درخواست سند مجزا برای سهم خود دریافت کنند، به طور مثال حیاط یک آپارتمان ملک مشاع در نظر گرفته می‌شود که متعلق به همهٔ افراد ساکن در پارتمان است و هرگونه تصمیم گیری در رابطه با این بخش، نیازمند توافق و رضایت همه مالکان با یکدیگر است.

ملک مفروز چیست؟

مفروز در لغت به منعی قابل تقسیم است، به ملک مشاعی که تقسیم شده است ملک مفروز میگویند، در واقع ملک مفروز ملک تقسیم شده ملک مشاع است و در مقابل ملک مشاع قرار می‌گیرد، زمانی که همهٔ صاحبان و شرکای یک ملک مشاع، اقدام به تقسیم ملک مشاع می‌کنند و به هر فرد بخشی تعلق می‌گیرد آن بخش از ملک مفروز گفته می‌شود، ملک مفروز تنها یک مالک دارد و مالک درباره ملک تصمیم می‌گیرد.

ملک مشاع و مفروز
ملک مشاع و مفروز

ملک مشاع و مفروز چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

  1. تفاوت در تعداد مالکان ملک

ملک مشاع دارای چند مالک است و توسط همهٔ مالکان اداره می‌شود اما ملک مفروز تنها یک مالک دارد.

  1. تفاوت در تصمیم گیری برای ملک

 برای تصمیم گیری در رابطه با ملک مشاع به نظر همه مالکان نیاز است و ایجاد هرگونه تغییر بدون رضایت یکی از مالکان ملک مشاع برخلاف قوانین است، تصمیم گیری درباره ملک مفروز بر عهده تنها مالک ملک است.

  1. تفاوت در مفهوم املاک

ملک مفروز همان ملک مشاع است که تقسیم شده است.

روش‌های سند زدن ملک مشاع

با توجه به این نکته که در سند ملک مشاعی میزان و سهم مالکان مشخص نشده و مالکان ملک مشاعی نمی‌توانند به تنهایی دخل و تصرفی در ملک خود داشته باشند، بنابراین باید همه شرکا و مالکان میزان سهم خود را در ملک مشاعی مشخص کرده و سند مجزا بگیرند.

در کل مراحل سند زدن ملک مشاع از طریق 2 صورت انجام می‌شود:

در اولین روش، ملک مشاع قبل از ثبت منتقل می‌شود.

در روش دوم ملک مشاع بعد از ثبت منتقل می‌شود.

چگونه می‌توانیم ملک مشاع را بفروشیم؟

با توجه به مشکلاتی که در تصمیم گیری درباره خرید و فروش ملک مشاع در بین مالکان به وجود می‌آید، معمولاً افراد به خاتمه دادن مشکلات تمایل نشان می‌دهند و املاکشان را از حالت مشاع خارج می‌کنند، هرچند هریک از مالکان ملک مشاع می‌تواند بدون اجازه از دیگر مالکان سهم و حق خود را اجاره دهد یا بفروشد، به این اقدامات تصرف حقوقی گفته می‌شود که در مقابل آن تصرفات مادی قرار می‌گیرد.

تصرف مادی در املاک مشاعی به اذن و اجازه سایر مالکان نیاز داشته و تصرف در سهم خود در ملک مشاعی به معنی تصرف در سهم دیگران است.

برای تبدیل ملک مشاع به مفروز چه اقدامی انجام دهیم؟

برای تبدیل ملک مشاع به ملک مفروز باید صاحبان ملک مشاع ملکشان را از این وضعیت خارج کنند، قوانین خاصی در پایان دادن به وضعیت اشاعه وجود دارد، یکی از این راه‌ها تقسیم ملک مشاعی بین همهٔ مالکان است که باید در دفترخانه اسناد رسمی با حضور و موافقت همهٔ مالکان انجام شود.

در صورتی که مالکان یک ملک مشاع دچار درگیری و اختلاف با همدیگر شوند می‌توانند از طریق یکی از قوانین تقسیم ملک مشاع به نان افراز اقدام کنند.

در صورتی که ملک قابل تقسیم یا افراز نباشد مالکان باید چه کاری انجام دهند؟

در صورتی که ملک از طریق دفاتر اسناد رسمی قابل تقسیم نباشد مالکان می‌توانند، از دادگستری فرم چاپی مخصوص را برای به مزایده گذاشتن ملک مشاع دریافت کنند.

نظرتان را بنویسید